Teambuilding

Een goede samenwerking is vaak the key to succes binnen een bedrijf. Toch loopt dit meestal niet van een leien dakje. Door teambuilding geef je deze sfeer een positieve boost. Het werkt en is haast niet meer weg te denken uit de huidige bedrijfswereld. Vele bedrijven kunnen beamen dat na een teambuilding de sfeer op de werkvloer aanzienlijk is verbeterd. Teambuilding zorgt voor betere resultaten en vooral voor een sterker team. Collega’s leren de talenten van elkaar kennen en kunnen beter samenwerken. Kortom: een positief effect op de productiviteit. Naast de verbetering van de teamprestatie, bouwt men ook een vertrouwensband op. Collega’s leren elkaar beter kennen en er groeien stilaan nieuwe vriendschappen. Men beschouwt elkaar als gelijkwaardig en medewerkers krijgen het gevoel dat hun bazen veel bereikbaarder zijn. Bovendien zorgt een teambuilding ervoor dat stereotypen van bepaalde werknemers worden ontkracht. Werknemers vormen van elkaar vaak een negatief beeld, stereotypen die in elk bedrijf aanwezig zijn. Bij een teambuilding krijgen werknemers een ander beeld van elkaar. Zo kunnen negatieve indrukken vervangen worden door positieve indrukken. Wanneer dit gebeurt, krijgt men meer respect voor elkaar en voor elkaars job. Het programma van Parkroad Cafe ‘Business on Air’ bevat bij uitstek alle ingrediënten om een geslaagde teambuilding te realiseren:

  • één gemeenschappelijke doel
  • betrokkenheid van teamleden bij het doel én bij elkaar
  • duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden
  • heldere werkafspraken, procedures en afspraken
  • onderling vertrouwen, waardering en respect